Меморандум за сътрудничество с УНСС подписа Ценка Божилова