Цени

За да ви предложим конкретна цена и ваша персонална оферта, моля, изпратете списък с обектите за оценяване и техните основни характеристики на info@ocenki.bg  или се свържете с нас на тел. 0800 15 088

Тук може да се запознаете с базовите цени, които предлагаме за различните типове оценки.

ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


 

Етажна собственостТакса за изготвяне на оценката/лв, без ДДС/Такса за изготвяне на оценката/лв, с включен ДДС/Срок за изготвяне /дни/

Апартамент до 150 м2

  • Доплащане за допълнителен обект в същата сграда (гараж или паркомясто към оценявания обект, вкл. по т.3)

170

по договаряне

204

по договаряне

3
Самостоятелен гараж / обособено паркомясто80963
Апартамент над 150 м2; мезонет2503003

Офис самостоятелен - до 200 м2

  • Доплащане за всеки допълнителени 200 м2 в същата сграда

300

70

360

84

3

Търговски обект самостоятелен, до 200 м2 (магазин, ресторант, сладкарница, кафене, склад, друг подобен)

  • Доплащане за всеки допълнителни 200 м2 в същата сграда

350

 

80

420

 

96

3

 

СГРАДИ С ПРИЛЕЖАЩА ЗЕМЯ ИЛИ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖТакса за изготвяне на оценката/лв, без ДДС/Такса за изготвяне на оценката/лв, с включен ДДС/Срок за изготвяне /дни/

Едноетажна къща със застроена площ /ЗП/ до 150 м2

  • Доплащане за всеки допълнителен етаж, второстепенна постройка или допълнителен обект в имота

250

70

300

84

3
Къща със ЗП над 150 м2 или къща, попадаща в категорията "луксозен имот"5006005

 

*За всякакви други активи цената е по договаряне съобразно техните особености.

За да ви предложим конкретна цена на оценка на недвижим имот, моля, изпратете списък с обектите за оценяване и техните базисни характеристики на info@ocenki.bg или се свържете с нас на тел. 0800 15 088

 


ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Вид оценяван активТакса за изготвяне на оценката/лв, без ДДС/Такса за изготвяне на оценката/лв, с включен ДДС/Срок за изготвяне /дни/

Лек автомобил

Товарен автомобил

Селскостопанска машина

Прикачен инвентар

100

150

150

80

120

180

180

96

2

2

2

2

Производствена машина - самостоятелна

Поточна линия

Компютърна техника, движими вещи, материални запаси и др.

по договаряне, мин. 300 

по договаряне, мин. 500 

по договаряне

3

4-6

 

ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Вид оценяван активТакса за изготвяне на оценката/лв, без ДДС/Такса за изготвяне на оценката/лв, с включен ДДС/Срок за изготвяне /дни/

Земеделска земя - поземелен имот /1 бр./

Доплащане за всеки допълнителен парцел в същото землище/район

150

50

180

60

3

Земеделска земя с трайни насаждения

Празен терен /УПИ, ПИ - 1 бр./ без разрешение за строеж

УПИ с разрешение за строеж

по договаряне, мин. 450 

по договаряне, мин. 250 

по договаряне, мин. 500 

5

3

5

 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКА

 

Сроковете за изготвяне на различните видове оценки варират между 2 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За конкретна оферта относно цена и срок за изготвяне на оценка по Ваше запитване, моля, свържете се с нас на 0800 15 088