Оценителска мрежа

 

АДВАНС притежава Сертификат за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други активи: архитектурни паметници на културата, интериор, бижута и скъпоценни камъни - Рег. № 914600023, 04.01.2022 - издаден от Камарата на независимите оценители в България. 

В компанията работят над 90 правоспособни оценители на територията на цялата страна, като общо индивидуалните им сертификати възлизат на над 150 броя.

В екипа на АДВАНС работят и 14 оценители с призната в Европа оценителска квалификация – REV (Recognized European Valuer). Това е надеждна гаранция за безпристрастност и обективност в нашата работа.

Екип на Адванс

Ценка Божилова, MRICS RV, REV
Управляващ партньор

Член на Кралския институт на сертифицираните оценители /RICS/ и признат европейски оценител на недвижими имоти /REV/. Независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, търговски предприятия и интелектуална собственост.

От 13 години работи в АДВАНС, като през 11 от тях като нейн управител. Съдружник е от началото на 2017 година. От май 2019 г. Ценка Божилова е Председател на УС на Камарата на професионалните оценители в България.

УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ


ОЦЕНИТЕЛИ И СУПЕРВАЙЗОРИ