Оценка на машини и съоръжения

Процесът на изготвяне на оценка на машини и съоръжения включва анализ на техническото, технологично и стопанско състояние на актива, както и потенциала за генериране на доходи за собствениците, ако е приложимо. 

Методите, използвани за определяне на стойността им, варират в зависимост от вида и характеристиките на актива, като съществено значение има това дали активът е специализиран или за масова употреба.

ВИДОВЕ ОЦЕНКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

В тази група оценки попадат голямо разнообразие от активи, като основните са:

 • Производствени машини, съоръжения и поточни линии
 • Технологично оборудване
 • Стопански инвентар 
 • Селскостопанска техника
 • Транспортни средства - лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси, летателни средства, плавателни съдове - виж повече тук
 • Стоки, материални запаси.

 

ЦЕНИ И НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя оценявани активи, като базов ценоразпис за услугите може да намерите тук. 

За да ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете списък с обектите за оценяване на info@ocenki.bg  или се свържете с нас на тел.: 0800 15 088

Документи, необходими за изготвяне на оценка на машини и съоръжения:

 • инвентарна книга
 • фактури за закупуване
 • техническа спецификация
 • информация и документи за извършени ремонти
 • регистрационни талони за МПС
 • други - в зависимост от спецификата на актива.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Сроковете за изготвяне на оценки на машини и съоръжения са между 3 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За конкретна оферта относно цена и срок за изготвяне на оценка по ваше запитване, моля, свържете се с нас на тел.: 0800 15 088