Често задавани въпроси

Какъв е процесът на изготвяне на оценка?
Изготвянето на всяка пазарна оценка минава през няколко основни етапа: Етап 1 е предоставянето на оценителя на всички налични необходими документи, свързани с обекта на оценяване. Етап 2 е извършване на оглед на мястото на обекта. През Етап 3 се дефинират всички допускания и ограничителни условия във връзка с изготвянето на оценката. Етап 4 е свързан с извършване на пазарен анализ и изчисления по различни методи, за да се изведе стойност на оценката. Етап 5 е финалният етап на изготвянето на оценителския доклад от назначения оценител и последваща заверка от проверяващ супервайзор.
Как протича огледът на обекта, който ще бъде оценяван?
След предварителна уговорка за удобен час, оценител идва на място в обекта и прави заснемане на всички помещения, налично оборудване и съоръжения, общи части и външен изглед на сградата. За жилищни имоти огледът трае между 15 и 30 минути и завършва с подписване на Протокол за извършване на оглед.
Каква е цената на оценката?

Хонорарът се определя в зависимост от вида на оценявания обект. АДВАНС прилага стандартизиран ценоразпис на услугите. Моля свържете се с нас на тел.: 0800 15 088, за да ви оферираме цена за пазарна оценка на обекта, който желаете да оценим.

Каква е валидността на всяка оценка?
Оценката е валидна към датата на изготвянето й. Възможно е при непроменени пазарни условия за дадения вид актив, както и при липса на физически промени в оценявания обект, оценката да е с пазарна адекватност до 6 месеца. След този срок следва да се изготви нова пазарна оценка. Новата оценка /преоценка/ ще отчете всички изменения на пазара, които влияят върху стойността на оценявания обект/актив, както и текущото му състояние.
Може ли една оценка да послужи на няколко различни места?
Всеки оценителски доклад се изготвя спрямо своето предназначение за конкретна банка или друга цел и следва определeн формат и изисквания. Промяната на предназначението изисква и преработка на оценката. В зависимост от целите и приложимостта на оценката вашият консултант ще ви информира за видовете преработка на основния доклад. Съгласно Международните стандарти за оценяване, всяка оценка се изготвя за определена цел и към определен момент. Използването на оценителския доклад за други цели или потребители е възможно единствено след съответно потвърждение от оценителя и с негово съгласие.
Каква методология се използва за изготвяне на различните видове оценки?

При изготвянето на експертни оценки за различните видове активи се прилагат различни методи в зависимост от предзначението и възложителя на оценката. Стандартите на оценяване, които регламентират тази методология се спазват стриктно от всички експерт оценители. Подробна информация може да намерите тук.