Оценка на недвижими имоти

КАКВО Е ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ИМОТ?

 

Оценката на недвижим имот е становище на оценителя относно стойността на имота в съответствие с приложимия стандарт към дадена дата, за дадена цел и  с отчитане на индивидуалните характеристики на конкретния имот.

ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОЦЕНЯВАНИ ОТ АДВАНС

 

 • Поземлени имоти - НУПИ, ПИ, УПИ
 • Жилищни имоти - апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/комплекси и прилежащи към тях - паркинги, гаражи, паркоместа
 • Търговски обекти - самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/комплекси
 • Офис имоти - самостоятелни офиси, административни/офис сгради
 • Промишлени обекти - предприятия, складове, селскостопански обекти, трайно прикрепени производствени и инфраструктурни съоръжения
 • Туристически обекти - хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
 • Енергийни обекти - бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ и др.)
 • Обществени обекти - спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
 • Сгради от смесен вид
 • Държавни/общински обекти

ЦЕНА ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя на оценяваните активи, като базовият ценоразпис на услугите ни може да бъде намерен тук. 

За да ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете списък с обектите за оценяване на info@ocenki.bg  или се свържете с нас на тел.: 0800 15 088 

Документи, необходими за изготвяне на оценка на недвижим имот:

 • документ за собственост
 • скица
 • проектна документация, строителни книжа
 • справка за приходи и разходи, генерирани от имота
 • други - в зависимост от спецификата на актива.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ИМОТ

 

Стандартните срокове за изготвяне на оценка на недвижим имот са:

 • поземлен имот в/извън регулация - 3 дни
 • апартамент - 3 дни
 • едноетажна къща с прилежаща земя - 3 дни
 • търговски обект /до 100 кв.м./ - 3 дни
 • офис /до 200 кв. м. РЗП/ - 3 дни
 • склад с прилежащ терен /до 300кв. м. РЗП/ - 3-5 дни.

В зависимост от сложността и предназначението на оценката, сроковете търпят промени.

За конкретен срок по ваше запитване, моля, свържете се с нас на тел.: 0800 15 088