Оценка на нематериални активи

Процесът на оценка на нематериални активи представлява набор от действия за идентифициране и анализ на физически, икономически, социални и други фактори, оказващи влияние върху стойността. 

Най-често прилаганият подход за оценка е посредством бъдещите приходи или парични потоци, които притежателят на правата може да получи.

ОБХВАТ

 

Оценката на нематериални активи е тясно свързана с оценката на бизнеси, поради значимия дял, който заемат в стойността на компаниите. Определянето на стойността им се извършва от лицензиран оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, чрез използване на подходящи техники в зависимост от спецификите на притежаваните права.

Най-често оценката на нематериални активи обхваща определяне стойността на:

 • търговски марки и търговски наименования
 • патенти и патентовани технологии, модели и дизайни
 • софуер
 • права на ползване - концесии
 • договори за прехвърляне на права - лицензия и франчайзинг
 • репутация.

ЦЕНИ И НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

За изготвяне на оценка на нематериални активи е необходимо предоставяне на всички документи, свързани със собствеността на тези активи и правата им на ползване и патентоване:

 • описание на интелектуалната или индустриалната собственост
 • документи, указващи правата върху интелектуалната или индустриалната собственост
 • договори за прехвърляне на правата
 • счетоводни справки за приходи и разходи, генерирани при използване на нематериалния актив
 • други – в зависимост от спецификата на актива.

 

ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Цените се договарят в зависимост от предмета на оценка и обхвата на работа. За да ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете списък с активи за оценяване на info@ocenki.bg или се свържете с нас на тел.: 0800 15 088

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЦЕНКИ НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

Сроковете за изготвяне на оценки на нематериални активи са между 5 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За конкретна оферта относно цена и срок за изготвяне на оценка по ваше запитване, моля, свържете се с нас на тел.: 0800 15 088