Клиенти

Клиентите са нашето най-ценно предимство!

Вече повече от 15 години работим на пазара на оценителски услуги в страната и повече от 25 000 клиента ни се доверяват дългосрочно за този период. 

Всяка година изготвяме над 10 000 експертни оценки с разнообразно предназначение за нашите клиенти - финансови институции, корпоративни клиенти и институционални организации.

Дългосрочното доверие в професионалното ни представяне е нашето най-значимо постижение за 15-годишната ни работа на българския пазар.

БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

 

Въз основа на договори за дългосрочно сътрудничество АДВАНС изготвя професионални експертни оценки за водещите банки в странaта.

Най-често оценките, предназначени за банки, са свързани с определяне на пазарната стойност на дадено обезпечение при жилищни, инвестиционни и бизнес кредити. АДВАНС работи с всички банки на пазара, като познава специфичните изисквания на всяка от тях.


 

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

 

АДВАНС дългосрочно си партнира с водещи компании на територията на цялата страна, като изготвя професионални експертни оценки за различни цели - при необходимост от банково финансиране, за счетоводни цели, при сливания и/или придобивания, покупко-продажби и други.

Нашите корпоративни клиенти могат да разчитат и на компетентна услуга при заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности.


 

ИНСТИТУЦИИ

 

Въз основа на сключени договори АДВАНС изготвя експертни оценки за различни държавни и общински структури и агенции.


Референции

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

 

Ние в АДВАНС работим с много клиенти и всеки един е важен за нас. Споделяйки мнението си за професионализма на нашите оценители, Вие ни помагате да подобряваме нашата услуга.

Благодарим Ви, че споделяте впечатленията си от съвместната ни работа.

Попълнете анкета