Сертификати

АДВАНС гарантира високо професионално ниво на предлаганите услуги, като следва най-високите международни стандарти за качество и професионална етика.

ГАРАНЦИИ И ЧЛЕНСТВА

 

АДВАНС е вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България като дружество - независим оценител и притежава Сертификат рег. № 913600023 за оценка на:

  • недвижими имоти
  • машини и съоръжения
  • земеделски земи и трайни насаждения
  • търговски предприятия и вземания
  • права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения
  • други активи - архитектурни паметници на културата, интериор, бижута и скъпоценни камъни.

АДВАНС е член на Камарата на професионалните оценители в България.

Управителят на АДВАНС г-жа Ценка Божилова е регистриран оценител и член на Кралския институт на сертифицираните оценители RICS, а компанията е вписана в регистъра от фирми, регулирани от RICS.

В АДВАНС работят и 14 REV /Recognised European Valuer/ оценители в България.

Гарантираме нашия професионализъм с полица по Застраховката професионална отговорност с покритие за 1 000 000 евро.

СЕРТИФИКАТ RICS

СЕРТИФИКАТ КНОБ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

АДВАНС е бенефициент по програма "Иновации и конкуретоспособност" към Европейския съюз по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ /BG16RFOP002-2.077-0625-C01/, който  цели осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ПРОЕКТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

 

АДВАНС гарантира качеството на извършваните от фирмата експертни оценки чрез два международни сертификата:

  • ISO 9001:2015 относно приложението на Система за управление на качеството
  • ISO 27001:2013 удостоверяващ внедряването на Система за управление на информационната сигурност

АДВАНС е първата оценителска компания в България, сертифицирана и подържаща сертификат ISO 27001:2013

СЕРТИФИКАТ ISO 9001 

СЕРТИФИКАТ ISO 27001