Адванс с активно участие на Международна оценителска конференция