Законът за незасимите оценители и необходимостта от промяна