GDPR

 

АДВАНС в рамките на ежегодния одит на внедрените процедури за управление на качеството и информационна сигурност съгласно ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 премина през успешен GDPR одит. В резултат промените, които въвеждаме и целите, които си поставяме, са свързани с:

1. Прозрачнa политикa за защита на личните данни:

 

  • Ясна информация за събирането на лични данни
  • Уточняване на целите за обработка на лични данни
  • Дефиниране на правилата за запазване и изтриване на лични данни
  • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2. Контрол:

 

  • Използване на подходяща защита за съхранението на личните данни
  • Уведомяване на властите за нарушения във връзка с лични данни
  • Получаване на подходящо съгласие за обработка на данни.

3. Техническа поддръжка и провеждане на регулярни обучения:

 

  • Обучения на служители, които обработват лични данни
  • Одит и актуализиране на политиките за лични данни.

 

АДВАНС е приел Политика за защита на личните данни, с която може да се запознаете тук:

GDPR Policy