СТАРТИРАТ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА ОЦЕНЯВАНЕ /ЕСО/ 2020