Пазарът на недвижими имоти в района на Стара Загора в контекста на глобалните тенденции в момента