Вече сме част от Германо-Българската индустриално-търговска камара