Ценка Божилова с професионални прогнози за пазара по време на Конференцията на БГ Склад