Служители на Адванс подготвиха подаръци за 50 деца в неравностойно положение