Оценки на автомобили и други МПС

 

Най-често оценки на МПС /моторни превозни средства/ са необходими в следните случаи:

  • При продажба на кола или друго МПС
  • При покупка на кола или друго МПС
  • С цел лизинг на автомобил или друго МПС

 

Оценките на автомобили и други МПС могат да бъдат различни, според тяхното предназначение:

  • Извеждане на пазарна стойност на автомобил - в по-честите случаи споменати по-горе тук
  • Извеждане на застрахователна стойност на автомобил - за застрахователни цели, но НЕ за изповядване на сделка пред нотариус.
  • Техническо обследване на кола - при специфични случаи на извеждане на доклад за техническото състояние на автомобила