Опит. Качество. Стойност.

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги

В портфолиото на своите услуги, освен оценки на всички видове активи, АДВАНС предлага и допълващи услуги в сферата на недвижимите имоти и експертните консултации

Застрахователен асистанс е самостоятелен вид дейност, свързана с работата със застрахователните компании и брокери и включва следните услуги:

  • Инспекция и оценка на състоянието на обект, подлежащ на застраховане - имущество или автомобили
  • Извършване на огледи на застраховано имущество при настъпване на застрахователно събитие - имущество, каско и ГО
  • Окомплектоване на документите при инспекции и щети и изготвяне на технически експертизи.

АДВАНС предлага следните консултантски услуги:

  • Изготвяне на пазарни проучвания и анализи
  • Определяне на наемни нива на търговски, бизнес, частни имоти и съоръжения
  • Финансов анализ и консултации в частния сектор
  • Финансов анализ и консултации за бизнес клиенти
  • Изнесено управление на инвестиционния портфейл
  • Финансов мениджмънт.

Обследването на сгради /Home Inspections/ се извършва въз основа на технологията инфрачервени термографски изображения, която позволява да се отчитат и най-малките отклонения в повърхностните температури на изследваните обекти – подобни температурни аномалии се причиняват от влага, течове, плесени, лоши електро връзки, липсващи термоизолации, кондензи и други.

Основното преимущество на услугата е оптимизацията на всички строително-монтажни дейности. В резултат на всяко проведено обследване на сграда се изготвя доклад с реалното състояние на сградата и се посочват оптималните и необходими ремонтни дейности, които е препоръчително да се извършат.