Оценки на недвижими имоти - какво, кога, защо?!

30.01.2018

Какво се крие зад всяка заключена врата? Каква е стойността на имота зад нея? А кой може да определи тази стойност? Професионалният оценител на недвижими имоти знае отговорите на тези и още много въпроси.  Не се страхувайте да питате!
 

КАКВО представлява оценката на имот?
Оценката на един имот не е неговата цена, а неговата „пазарна стойност“, определена от специалист оценител на недвижими имоти. Тази стойност се определя на база на специфични подходи и методи на оценяване, един от които е пазарният. Той използва пазарни аналози, за да изведе стойност за дадения имот към конкретния момент. Тези аналози максимално се доближават като параметри до оценявания обект – локация, тип строителство, големина и разположение, довършителни дейности и други характеристики. Има и други начини на оценяване, които се използват в зависимот от спецификата на обекта – приходен подход, разходен подход и други. Финалният резултат от оценителския труд е доклад с изведена пазарна стойност на оценявания имот.
 

КОГА ви е необходима оценка?
Най-честите случаи, когато имате нужда от оценка на вашия имот, е при покупко-продажби и съпътстващо ипотечно кредитиране. Всяка банка иска обезпечението, което приема в лицето на вашия имот, да бъде оценено от независим оценител. Често в периода на изплащане на кредита се появява нужда от нова преоценка на имота, за да има актуална представа за неговата стойност към всеки точно определен момент.
Оценка ви е необходима и във всички други случаи, когато искате да знаете стойността на това, което притежавате – при делба на имоти, за застрахователни цели и данъчни нужди и други.
 

ЗАЩО да ползвате услугите на оценител?
Оценителите на недвижими имоти са сертифицирани за извършването на тази дейност, като тя е стриктно нормативно регламентирана. Това гарантира професионалната експертиза и валидност на оценителския доклад на вашия имот.
От друга страна, информацията за лични нужда за реалната стойност на това, което притежавате е важен фактор, за да планирате оптимално вашите лични бизнес интереси. Добре е да знаете стойността на вашия имот преди да вземете решение как да процедирате с него – може тя да е по-висока от вашите очаквания!
 

Неслучайно мъдрите хора са казали, че зад всяка затворена врата се крият неограничен брой възможностите, за които самите ние не подозираме!