Меморандум за сътрудничество с УНСС подписа Ценка Божилова

30.01.2018
Г-жа Ценка Божилова, в качестовото си на председател на Управителния съвет на Камарата на професионалните оценители (КПО) и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество между двете институци.
 
Меморандумът предвижда партньорство в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, повишаване на квалификацията на практикуващи сертифицирани оценители, както и квалификационни мероприятия и кръгли маси, осигуряване на шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, учебни и преддипломни стажове и практики и др.

В документа е записано още, че УНСС и КПО ще си сътрудничат в организирането на международни форуми и майсторски класове, проучвания и научни изследвания, научни прояви конкурси и др. от взаимен интерес.

"Основната идея, която искаме да развием, е нашите студенти да се срещат с експерти от бизнеса. Разработваме система, в която студентите с техните преподаватели да бъдат обучавани в компаниите в рамките на целия семестър", заяви ректорът проф. Димитров.

"Нашето желание е да дадем възможност на младите хора, които завършват висше образование, да практикуват в нашите организации", посочи г-жа Божилова.