Адванс продължава да изготвя пълен спектър от оценки

30.01.2018

Предвид настоящата извънредна ситуация в страната поради предприетите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, наш основен приоритет е безопасността на клиентите и служителите на Адванс. Екипът ни продължава да извършва оценки, като временно разчитаме на алтернативни условия:

  • Ограничаваме максимално контактите между оценител, възложител, клиент и трети лица.
  • Използваме снимки на оценявания обект, направени от собственика с точна дата и час на заснемане.
  • При възможност провеждаме дистанционни огледи посредством видеовръзка.
  • Оценителските доклади се изпращат само по електронен път, подписани с КЕП.
  • Нека бъдем отговорни, пазим себе си и околните и се погрижим за рисковите групи в нашата страна.

 

Адванс Експертни Оценки, като член на Камарата на професионалните оценители подкрепя официалната й позиция по отношение осигуряване на непрекъсваемост на оценителската дейност и подчинява и своята политика в момента изцяло в тази посока:

"Нашите членове са професионални оценители и извършваната от тях дейност пряко е повлияна от всички ограничения, които са въведени с извънредното положение. В тази ситуация ние ясно съзнаваме нашата отговорност по отношение запазването на здравето на оценителите, клиентите и всички останали участници в процеса по изготвяне на експертни оценки. В тази ситуация ние няма да престанем да упражняваме дейността си, но неминуемо ще бъдем принудени да прилагаме повече иновативност и предпазливост особено що се касае до извършването на огледи и преки контакти с различни участници в процеса по изготвянето на оценката.

Въпреки че досега бизнесът ни не е повлиян критично, ние продължаваме да следим ситуацията в страната и по целия свят и препоръчваме на членовете си да внедрят план за превантивна реакция, който е в съответствие с индустриалните стандарти и регулаторните изисквания. Мерките за непрекъснатост на бизнеса трябва да са  предназначени да ни позволят да поддържаме нашите услуги, както и да уверят клиентите на членовете ни, че те остават доверени партньори.

Безопасността на нашите служители, служителите на нашите членове и техните семейства е наш основен приоритет. Поддържаме тесни контакти с нашите членове, доставчици, регулаторни и компетентните органи и ежедневно оценяваме ситуацията."