адванс започна партньорство с proptech start-up

30.01.2018

Proptech индустрията променя пазар на имоти доста динамично и той вече е по-мноогобразен, клиентски ориентиран и гъвкав. Нови решения се повяват в отговoр на необходимостта, която възниква от страна на клиентите. Компаниите от своя страна търсят бързи и адекватни технологични отговори на очакванията на своите клиенти. Развива се и пазарът на оценителски услуги като елемент от бизнес процеса, който недвижимите имоти в широка рамка очертават.

В този контекст на средата Адванс активно подкрепя иновациите в пропърти сектора и реши да се довери и подкрепи Revalue - proptech start-up, специализиран в областта на бизнес имотите. Revalue е онлайн платформа, предоставяща аналитична информация за пазара на недвижими имоти в България. Тя разполага с уникална база от данни с над 6000 реално сключени сделки с бизнес имоти на територията на страната. Допълнително платформата предлага статистическа и аналитична информация за пропърти пазара, като визуализира данните с динамични графики за над 100 показателя с възможност за сравнение на различни индикатори и данни от 2005 година до момента.

Общият проект, който Адванс и Revalue стартират ще даде нови възможности на оценителите да работят в активна среда, където информацията за пазарни сделки е ценен ресурс и е гаранция за високото ниво на професионализъм при изготвяне на оценителските анализи. Тази колаборация е отличен пример как технологиите могат да работят в услуга на бизнеса и двете страни заедно да водят до ползи за крайния клиент.