Адванс участва в генерална асамблея на TEGOVA

30.01.2018

Есенната асамблея на TEGoVA за 2019 г. се състоя в София с домакин Камарата на независимите оценители в България и с участието на водещите оценителски органиации в Европа. Адванс също бе сред делегатите на срещата в лицето на Ценка Божилова, която представлява и Камарата на професионалните оценители като нейн председател.

TEGoVA e асоциация обединяваща всички оценителски организации в Европа и основоположник на нормативната уредба, регулираща оценителската практика за континента. На всеки 3 години TEGoVA емитира Европейски стандарти на оценяване, които регламентират това. Друга важна роля на TEGoVA e поддържането на регистър с оценители на недвижими имоти, които отговарят на висок професионални критерии и след полагане на изпит имат правото да носят дезигнацията REV /Recognised European Valuer/ - признат европейски оценител.

В Адванс работят общо 8 REV оценители, като повечето от тях са сред първите в България.