Адванс съв свой лектор в най-големия форум за индустриални имоти

30.01.2018

Международната конференция за индустриални имоти, организирана от платформата БГ Склад обединява професионалисти от областта, които покриват различни сфери на сегмента - държавния сектор, международни и бълграски инвестори, брокери и консултанти.

Събитието тази година протече с голям интерес от страна на специалистите в този бизнес, като сред участниците-панелист бяха Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Антоанета Барес - Директор на Национална компания индустриални зони, Васил Велев - Председател на АИКБ, Добромир Ганев - Председател на НСНИ. Адванс участва със свой лектор в централния панел на конференцията като представи пазара на индустриални имоти у нас през призмата на оценителската експертиза.

Общите изводи и тенденции, които се очертаха по време на събитието могат да бъдат синтезирани до следните факти:

  • София е най-големият и развит пазар на индустриални площи в страната, които възлизат на 1 075 500 кв.м.
  • Едва 25% от общото предлагане са площи за отдаване под наем
  • Наемните нива са в границите от 3.8 евро до 4.5 евро на кв.м. в зависимост от мащаба на имота
  • Доходността от наемите е 8.5%

 

В своето представяне Ценка Божилова анализира участието на оценителските компании на пазара на индустриални площи и значимостта на позицията им в този бизнес процес. Ето и някои от ключовите данни, които тя цитира:

  • 35% е дълът на оценявани промишлени, индустриални и логистични обекти в общия портфейл на компанията
  • Целите на тези оценки се разпределят в следното съотношение - 85% с цел финансиране, 5% при смяна на собствеността и 10% за счетоводни нужди
  • Все повече се търсят широк диапазон от консултантски услуги и се очертава необхoдимостта от пазарни анализи, feasibility study и други видове проучвания.

 

Особен акцент бе поставен върху положителните тенденции, които се наблюдават от оценителите на този пазар, а именно - оценяваните обекти стават все по-мащабни и интегрирани, налице е отговорно отношение към околната среда, а цялостната бизнес политика на инвеститорите в индустриални проекти трайно следва пътя на устойчивото развитие.