Екипът на Адванс участва в обучение с лектор от Румъния - г-н Джордж Бадеску

30.01.2018

Камарата на професионалните оценители организира на 13 и 14 септември национален семинар с международно участие в лицето на лектора - г-н Джордж Бадеску, Румъния. Темата на семинара бе "Пазарен подход при оценка на недвижима собственост", като интерес към събитието проявиха близо 100 оценители от цялата страна. Обучението протече на два модула - теоретичен и практичен, като бяха разгледани конкретни казуси за оценки на различни типове имоти с различно предназначение и прилагането на пазарен подход спрямо тях.

Събитието се проведе в Боровец - хотел Лион.

Участниците отчитат участието си в този семинар като хорариум в личните си програми за продължаващо професионално развитие в размер на 8 академична часа.

Джордж Бадеску е основател на Румънската асоциация на оценителите ANEVAR и нейн председател 9 години /1992-2001/. Участва в управляващия борд на международната оценителска организация IVSC и е признат лектор в Европа и по света.