Адванс в отлично партньорство с NAVS - Асоциацията на оценителите в Сърбия

30.01.2018

Адванс е в отлични партньорски взаимоотношения с NAVS - Асоциацията на оценитетелите в Сърбия и обменят взаимно опит и професионални практики. На 19 август в Белград в седалището на NAVS се състоя среща между Управителя на Адванс - г-жа Ценка Божилова и г-жа Даниела Илич, Председател на Асоциацията, на която се дефинираха по-тясно полетата на взаимоотношенията.

NAVS споделиха опита, който имат в сферата на платформите за дистанционно обучение /Distance Learning/. Демонстрирани бяха онлайн системите, които те са разработили и ползват, които предоставят възможности за видеоуроци, тестове в реално време и архивиране на библиотека от учебни материали.

NAVS отправиха покана към Адванс да участват в предстоящата през октомври съвместна конференция с RICS, на която ще се обсудят актуални и важни за бизнеса теми като етичните правила, националните регулации и релацията им с международните стандартите, бъдещето на desctop u drive-by оценките.