Управителят на Адванс - Ценка Божилова пое поста Председател на КПО

30.01.2018

Г-жа Ценка Божилова пое председателския пост на Камарата на професионалните оценители за мандат от 2 години. Към момента в Камарата има близо 50 члена, сред които всички водещи оценителски и консултантски компании в страната.

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация в в обществена полза, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Създадена е през 2009 г. да подпомага упражняването на професията независим оценител в интерес на обществото на България посредством:

  • Въвеждане на най-добрите международни практики в оценяването
  • Спазване на eтичен кодекс на оценителите
  • Организиране на курсове и семинари за поддържане и повишаване на квалификацията на професионалните оценители.

Камарата на професионалните оценители е официално оправомощена от TEGoVA да присъжда дезигнацията REV – Recognised European Valuer на оценители в България.