Адванс участва в семинар на утвърден международен лектор

30.01.2018

Антон Лежия, по идея на Камарата на професионалните оценители, бе поканен да води семинар за оценителската общност в България на тема - Оценки на доходоносни обекти. Събитието се проведе на 27 юни и се радваше на активен интерес от страна на оценители на водещите оценителски компании в страната.

След 20 годишен опит в Deloitte Антон Лежия  в момента е едноличен собственик на Value Consultingshpk, компания, регистрирана в Албания, която предоставя финансови консултантски услуги в сферата на оценяванетои бизнес моделирането. В своята професионална практикатой участва в консултациите и оценките на повече от 200  проектав Централна Европа. Антон е дипломиран експерт-счетоводител на Кралския институт на дипломираните експертоценители(RICS), акредитиран старши оценител на Американското дружество на оценителите (ASA) като оценител на бизнес и машини и съоръженияи лицензиран оценител на недвижими имоти в Албания и Косово. Има диплома по корпоративни финанси от Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс.

Антон е Председател на Борда на Деректорите на Международния институт за бизнес оценители (iiBV), който е фокусиран върху образованието и обучението на бизнес оценителина международно ниво. Има дългогодишен опит в участието в курсове за обучениеза оценкина бизнесаи оценкина недвижими имоти