Нови REV оценители в АДВАНС

30.01.2018

Още четирима оценители от Адванс получиха привилегията да бъдат сред "признатите европейски оценители" /Recognized European Valuer - REV/ в България. Това са Марио Маринов, Борислав Калинов, Гаро Топакбашян, и Светлана Кулева. С това REV оцениттелите в компанията стават общо 9.

REV статусът представлява мярка за професионализъм по отношение на оценителите на недвижими имоти. Този статус се присъжда на водещи оценители и компании в Европа и е доказателство, че същите притежават квалификация съгласно най-високите изисквания на Европейските стандарти и практика.Означението 'REV' позволява на инвеститорите и потребителите на оценителски услуги от всички страни да намират местни оценители, квалифицирани съобразно европейсктие изисквания за изготвяне на оценки на недвижими имоти. Това дава възможност както на големите, така и на малките оценителски компании и на отделни оценители да пробият на все по-конкурентния пазар на оценителски услуги в Европа.

Във времена на икономическа нестабилност, REV статусът дава сигурност на потребителите на национално ниво, че оценителските услуги, които те ще ползват, ще им бъдат предоставени от професионалисти със специални познания и опит, които ще им дадат възможност за вземане на обосновани инвестиционни решения. Конкурентното предимство за оценителите - притежаващи REV статус, е доказателството, че те имат гарантиран минимум от професионални знания и опит, както и задълбочени познания по Европейските оценителски стандарти, които да им дадат възможност за интерпретация и приложение на техните принципи на национално ниво.