Какво бъдеще на професията да очакваме?

30.01.2018

RICS /Royal Institute of Chartered Surveyors/ пусна проучване относно бъдещето на професията оценител, перспективите и промените пред нея.

Ето и какви са основните изводи, които до момента се очертаха:

  • 57% смятат, че професията ще е по-ефективна благодарение на новите технологии
  • 19% вярват, че ще са нужни нови професионални умения
  • 14% са убедени, че професията няма да претърпи големи промени
  • 10% мислят, че водещи ще бъдат услугите, ориентирани към клиента.

 

Какви са тенденциите към които ни насочва това изследване?

Сградите са силно засегнати от появата на технологиите, от тяхното местоположение до проектирането и строителството, до начина, по който се използват, управляват и извършват сделки, свързани с недвижими имоти. Очаква се новите и променящи се технологии да продължат да оказват значително въздействие.

Пет са ключовите области на технологиите, които се очакват да имат значително въздействие:
• Интернет на нещата (IoT)
5G
Роботизацията
Изграждане на база данни за сградите BIM /Building Information Modelling/
• Блокчейн технологиите.

Как би изглеждал бъдещият процес на оценяване в резултат на технологиите:

Сега, представете си как може да изглежда процесът на оценяване в бъдеще.

Процес на преговори преди оценяването: вместо да се постигне чрез преговори с клиент, споразумението за оценка може да се направи чрез така наречените интелигентни договори, без човешко взаимодействие. Няма да има нужда от правни отдели, а интелигентният договор може да бъде въведен в блокчейн система за валидиране и прозрачност.

Оглед: в много случаи имотът все още ще трябва да бъде проверен, но това може да се направи от дронове отвън и от напреднала роботика отвътре. Данните биха могли да бъдат събрани по-скоро чрез вторични източници като Google или Twitter и чрез цифрови разработки като интелигентни сгради и Интернет на нещата, а не горепосочените първични източници на данни.

Изготвянето на оценитлския доклад може да премине в автоматизиран модел за оценка, управляван от изкуствен интелект, и резултатите от този процес могат да бъдат анализирани и интерпретирани от квалифициран оценител.
  

Резултатът може да бъде стойност, диапазон от стойности или съвети за бъдещето, които биха могли да се превърнат във визуално привлекателен и лесен за разбиране интерактивен доклад за оценка.

В резултат на тези анализи и прогнози за бъдещето на професията, естествено възниква въпросът за ролята на оценителя в този нов технологично опосредстван процес. И тук се явява неговата ключова роля като консултант и съветник. В ерата на техноличните решения, човешката намеса ще бъде все по-висока ценена, когато тя носи експертното мнение и практически опит.