Адванс участва в обучение за оценители в Македония

30.01.2018

Представители на Адванс в лицето на Управителя Ценка Божилова MRICS, REV и Татяна Виналиева, REV участваха в професионален тренинг, организиран от Асоциацията на независимите оценители в Македония.

Домакин на събитието беше Надица Младеновска, Президент на Асоциацията. Тя е създадена през 2018 г. с цел популяризиране на межуднародните и европейски стандарти на оценяване в Македония, има 20 члена - високо квалифицирани местни оценители.

Основен лектор на обучението беше Джордж Бадеску FRICS, REV - основател на Румънската оценителска асоциация - ANEVAR  и член на комисията по етика на IVSC. Темата на обучението в Македония беше "Оценки на нематериални активи".