Адванс участва в престижна международна конференция за оценители

30.01.2018

Международна конференция под надслов "Развитие на професията оценител в Европа. Оценки за целите на финансовата отчетност" организира Камарата на професионалните оценители на 30.10.2018 г.

Адванс имаше свои представители, както сред участницитге, така и сред лекторите и панелистите в лицето на Управителя - г-жа Ценка Божилова, MRICS, REV. Основни лектори на събитието бяха утвърдени международни имена в оценителския бизнес - Председателят на TEGoVA Крис Гржесик, Председателят на Сръбската асоциация на оценителите /NAVS/ - Даниела Илич и Джордж Бадеску - Създател на Румънската оценителска асоциация /ANEVAR/ и представител на Комитета по стандарти и членство в IVSC.

В рамките на един ден бяха застъпени значими и актуални за бизнеса теми като Оценка на справедлива стойност – Международен стандарт за финансово отчитане 13 (IFRS 13), Международен счетоводен стандарт 36 (IAS 36) Обезценка на активи.

Лично председателят на TEGoVA, организацията, присъждаща деизгнацията REV за България, връчи на първите за страната 10 оценители техните REV сертификати. С гордост можем да заявим, че 4 от тях са представители на Адванс - Ценка Божилова MRICS REV, Татяна Виналиева REV, Ивайло Христов REV, Николай Стоичков REV, Атанас Трайков REV.