Адванс участва в международна конференция по бизнес оценяване

30.01.2018

Адванс се включи и тази година на традиционната международна конференция на АНЕВАР - Румънската организация на оценителите, която беше посветена на бизнес оценяването. На конференцията присъстваха повече от 200 участници, а лекторите бяха от най-висока международна класа, сред които:

  • Ник Талбот - председател на IVSC - председател на Международния комитет по оценителски стандарти
  • Проф. Марио Бини - председател на Италианската организация на оценителите и професор в Университета Бокони в Милано
  • Г-га Диана Николаева - партньор в E&Y - България и член на Комитета по бизнес оценяване към IVSC.


Всички презентации бяха с конкретна практическа насоченост и имаха за цел да привлекат вниманието към важни аспекти от бизнес оценяването в условията на глобализация.
Гости на АНЕВАР бяха представители на организации на оценителите от различни държави, като Грузия, Молдова, Азербайджан, Македония, Гърция, България и много други. От години румънската оценителска организация освен дейност в собствената си страна, играе и важна роля в международен план, като има представители в ръководните органи на всички водещи световни организации. Същевременно, АНЕВАР оказва помощ и на организациите от редица страни да започнат своята дейност по обучение на оценителите и издигане на тяхното професионално ниво. Камарата на професионалните оценители е сред партньорите на АНЕВАР, а Адванс от своя страна е сред учредителите и активни членове на сдружението.