Активно участие от Адванс в семинар, организиран от Камарата на професионалните оценители

30.01.2018

Семинар на тема "Дисконтови норми - техники за формиране, практика и актуални въпроси" организира Камарата на професионалните оценители на 19-ти септември. Форумът се оказа професионалнално средище за обмен на информация между представители на всички големи оценителски и одиторски компании в страната - EY, Deloitte, KPMG, Явлена, Амрита, Адванс, банкови представители  от ДСК, Булбанк, Токуда и големи консултантски компании - Forton, Colliers.

Основните теми бяха представени от Николай Марков и Соня Вангелова - "Актуални теми при формиране на дисконтови норми: Безрискова норма и странови риск; Дисконтови норми за конкретни индустрии и цели" и респективно Мартин Бочев "Дисконтови норми за стартиращи и високорискови компании".

Адванс участва с 11 свои представители на семинара, сред които и 4 REV оценители, които попълват своята програма за продължаващо професионално развитие, което е задължително изискване от TEGoVA за поддържане на тази дезигнация.

Семинарът е част от поредицата събития, които Камарата на професионалните оценители организира със следваща среща на 30 октомври с участие на международни лектори.