Адванс стартира проект Балканска оценителска мрежа

30.01.2018

На 7.09.2018 година в Букурещ, по време на Международната конференция по бизнесоценяване две от водещите компании на оценителския пазар в Румъния и България постигнаха споразумение за създаване на Балканска оценителска мрежа. Това са Адванс Eкспертни Oценки ООД - лидер на пазара на оценителски услуги в България и Fair Value - компания от същия мащаб и с водеща роля на оценителския пазар в Румъния.

И двете компании

  • изготвят различни видове оценки за различни видове потребители
  • имат сериозно присъствие в списъците на банките, за които изготвят множество оценки
  • работят с мрежи от оценители, покриващи на територияте на съответната страна
  • имат устойчиво развитие на пазара на оценителски услуги и провеждат сериозни мерки за повишаване на професионалните умения на оценителите, работещи за тях чрез постоянни квалификационни програми
  • са регулирани от RICS компании.

 

Плановете за съвместна работа включват

  • Обмен на информация за пазара и трендовете в съответната страна
  • Професионално обучение по теми от взаимен интерес.