Адванс - част от професионалния кръг на RICS

30.01.2018

Адванс вече официално е част от най-високата професионална общност в Европа: RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors - Кралският институт на сертифицираните оценители.

Със седалище във Великобритания RICS е професионалната организация със 150-годишна история, която акредитира оценители в областта на недвижимите имоти, земя, инфраструктура и изграждането на сгради. Тя работи в тясна връзка с институции от международно значение като Световната банка, Европейския съюз и Обединените нации.

Дезигнацията Regulated by RICS се присъжда на компании, отговарящи на определени професионални изисквания, сред които и да имат управител член на RICS. Управляващият партньор на Адванс - г-жа Ценка Божилова е MRICS.

RICS прокламира 5-те основополагащи етични правила на оценителите, които всеки трябва неотклонно да приеме за своя лична професионална отговорност:
 
1.    „Действайте с почтеност“
- Бъдете честни и ясни във всичко, което правите.
2.    „Винаги предоставяйте висок стандарт на обслужване“ - Винаги осигурявайте на клиента или други лица, спрямо които носите професионална отговорност, възможно най-добрия съвет, подкрепа и изпълнение на поетите ангажименти.
3.    „Насърчавайте доверието в професията“ - Действайте, както в професионалния си живот, така и в личния си живот по начин, който да насърчава позитивно професионално отношение към вас, вашата фирма или организацията, в която членувате.
4.    „Отнасяйте се към околните с уважение“ – Демонстрирайте към всички учтивост и уважение към културните различия и спецификата на бизнес практиките.
5.    „Поемайте отговорност“ - Бъдете отговорни за всички свои действия - не обвинявайте другите, ако нещата се объркат и ако подозирате, че нещо не е наред, бъдете готови да предприемете необходимите действия.
 

Основният документ на RICS, който дефинира професионалните стандарти на оценяване е т.нар. RICS Red Book, представляващ коректив за професионална етика и еталон за изпълнение на най-добрите оценителски практики.