GDPR и пазарът на имоти – „брак по сметка“ и още нещо

30.01.2018

„Съгласен ли си да вземеш Фирма Х за свой законен администратор на лични данни сега и завинаги?“ Отказ не се приема.

Десетки подобни GDPR предложения за обвързване в он-лайн пространството ни се случиха напоследък. А какво поведение да изберем като потребители на публични услуги е въпрос на избор дали да останем в изолация от заобикалящия ни свят или да продължим да ползваме услугите, от които имаме нужда.
Последствията от това обвързване все още не са твърде ясни за разлика от ситуацията, когато откажеш да дадеш своето съгласие – а именно информационна изолация.  И ако приемем да бъдем част от GDPR ангажимента, какви ползи може да очакваме или какви са дадените обещания:
    Повишаване на сигурността в он-лайн пространството - GDPR увеличава доверието и силата на потребителите спрямо задължението на бизнеса. А за бизнеса това означава, че трябва да знае отговорността си към потребителите и да контролира стриктно изтичането на информация и обработването на лични данни.
•    Възможност за „забравяне“ - Регламентът дава на потребителите нови или разширени права, включително в много случаи правото да виждат, коригират или заличават лична информация за тях самите. Последните проучвания показва че 1 от 4 потребители вероятно ще упражни това си право.
•    Колкото по-малко, толкова по-добре - GDPR създава или затяга редица задължения за компаниите като минимизиране на информацията, която събират от потребителите
 

Какво се случва на пазара на имоти в контекста на GDPR съгласията?
На пазара на недвижими имоти несъмнено започнаха тълкувания и интерпретации на Регламента в посока на това адресът на имота, неговите снимки в сайтовете за обяви, документите за собственост дали са лични данни и с каква степен на контрол и защита трябва да се третират. Големите он-лайн платформи за продажби и отдаване под наем на имоти преосмислиха своите политики за поверителност и защита на личните данни и строго дефинираха правилата, при които може да се публикуват обяви. Надяваме се това да ограничи значително броя на „фалшивите обяви“ и „фейк профили“.
Очакванията на брокерите са GDPR изискванията да отсеят големите и сериозни играчи от злоумишлениците в он-лайн пространството.
 

Оценката на имоти следва ли GDPR правилата?
Като органичен участник на пазара на имоти и оценителите са обвързани с ангажимента да управляват отговорно и законосъобразно личните данни на своите клиенти. В голяма степен това са лични данни веднъж предоставени чрез съгласие на банката, която финансира покупката на имоти и по тази начин вече са в стриктен режим на обработване и съхранение. От друга страна, оценителят е компетентното лице, което влиза лично в имота, разполага с документите за собственост и прави фотоархив на обекта на оценката. В този смисъл е изключително важно при избора на оценител да се търси именно професионалния опит и експертиза, на които да се доверим без съмнение за нецелесъобразно ползване на лични данни. Важно е кои са името и брандът на оценителя,защото именно те носят отговорността за обработване на вашите лични данни.

В заключение, остава надеждата потребители да бъдат по-внимателни при даването на съгласия за ползване на он-лайн услуги и да се възползват максимално от правата, които Регламента им делегира. Защото неговата цел е да постави отговорността изцяло в лицето на потребителя и неговата лична кибер култура.
А ти колко GDPR-съгласия даде напоследък?