Опит. Качество. Стойност.

АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

Екипът на АДВАНС има над 30 оценители на трудов договор и повече от 80 партньори на територията на цялата страна, притежаващи правоспособност за оценка на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, интелектуална собственост и други активи. Нашите оценители са дипломирани инженери, икономисти и юристи, притежават богат професионален и практически опит. В работата си прилагаме Международните стандарти за оценяване (IVS), Международните счетоводни стандарти и стандартите за финансова отчетност, както и съответното българско законодателство.

Компанията се управлява от: Ценка Божилова, MRICS, REV – Управляващ партньор и Красимир Петров - Управител.

Ценка Божилова, MRICS, REV
Управляващ партньор
Ценка Божилова, MRICS, REV
Красимир Петров
Управител
Красимир Петров

Екип на Адванс

Росица Искренова
Финансов специалист
Антон Михайлов
Мениджър продажби
Весела Семова
Маркетинг мениджър
Десислава Тодорова
Организатор работа с клиенти
Мариана Кузмова
Ръководител Отдел работа с клиенти
инж. Деница Кобурова
Супервайзор оценител
Кристина Микова
Организатор работа с клиенти
Нели Павлова
Финансов анализатор
Емил Веселинов
Мениджър Ключови клиенти

Партньорска мрежа

Росица Христозова
Виктор Рашев
Димитрина Митрева
Гергана Таскова
Виктор Рашев
Димитрина Митрева
Донка Милкова
Илко Златев
Петър Влаев
Атанас Атанасов
Диана Дойнова
Вилма Тодорова
Мариета Минкова
Добромир Пиналов
Недко Лазаров
Виолетка Кулева
Красимира Костадинова
Соня Стойчева
Екатерина Златанова
Милан Златков
Лилия Делева
Спас Сотиров
Стефан Налджиев
Тони Александров
Росица Костова
Галин Иванов
Радка Вълкова
Пламен Желев
Христина Стоева
Валентина Георгиева
Мариета Петкова
Александър Александров
Йорданка Нешева
Генади Ангелов
Георги Дамянов
Виолета Новоселска
Симеон Василев
Йордан Павлов
Полина Кавръкова
Живка Кондева
Мариян Великов
Радостина Пеева
  • Оценители в Адванс
  • Партньорска мрежа от оценители в България