Недвижими имоти

АДВАНС оценява пълния обхват от недвижими имоти:
 • Поземлени имоти - НУПИ, ПИ, УПИ
 • Жилищни имоти - апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях - паркинги, гаражи, паркоместа
 • Търговски имоти - самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси
 • Офисни сгради  - самостоятелни офиси, административни/офис сгради
 • Промишлени обекти - предприятия, складове, селскостопански обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения
 • Туристически обекти - хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
 • Приходоносни обекти - бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)
 • Обществени обекти - спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
 • Сгради от смесен вид
 • Държавни/общински обекти

Ценоразпис на услугите за оценка на:

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя оценявани активи. 
За да Ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете списък с обекти за оценяване и техни базисни характеристики на info@ocenki.bg
 
За конкретна цена по ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088Стандартните срокове за изготвяне на оценка са:
 • поземлен имот в/извън регулация - 3 дни
 • апартамент - 3 дни
 • едноетажна къща с прилежаща земя - 3 дни
 • търговски обект /до 100 кв.м./ - 3 дни
 • офис /до 200 кв. м. РЗП/ - 3 дни
 • слад с прилежащ терен /до 300 кв.м. РЗП/ - 3-5 дни

В зависимост от сложността и предназначението на оценката сроковете търпят промени.

За конкретен срок по ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088