Недвижими имоти

files/valuations/a8d57ee551d5941b97ecc8b9c0ea2d1f.png

Недвижими имоти

АДВАНС оценява пълния обхват от недвижими имоти:
 • Поземлени имоти - НУПИ, ПИ, УПИ
 • Жилищни имоти - апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях - паркинги, гаражи, паркоместа
 • Търговски имоти - самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси
 • Офисни сгради  - самостоятелни офиси, административни/офис сгради
 • Промишлени обекти - предприятия, складове, селскостопански обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения
 • Туристически обекти - хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
 • Приходоносни обекти - бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)
 • Обществени обекти - спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
 • Сгради от смесен вид
 • Държавни/общински обекти
Вид актив
Такса за изготвяне на оценката
/без ДДС/
Такса за изготвяне на оценката
/с включен ДДС/
Срок за изготвяне /работни дни/
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ      
Апартамент до 150 м2 115 лв. 138 лв. 3 дни
Доплащане за допълнителен обект в същата сграда (гараж или паркомясто към оценявания обект, вкл. по т.3)  50 лв. 60 лв.  
Самостоятелен гараж / обособено паркомясто 70 лв. 84 лв. 3 дни
Апартамент над 150 м2; мезонет 180 лв. 216 лв. 3 дни
Офис самостоятелен, до 200 м2 200 лв. 240 лв. 3 дни
Доплащане за всеки допълнителни 200 м2в същата сграда   50 лв. 60 лв.  
Търговски обект самостоятелен, до 200 м(магазин, ресторант, сладкарница, кафене, склад, друг подобен)  260 лв. 312 лв. 3 дни
Доплащане за всеки допълнителни 200 м2в същата сграда   50 лв. 60 лв.  
Доплащане за всеки допълнителен имот от същия вид в същата сграда, възложен с една поръчка - по договаряне

 

СГРАДИ С ПРИЛЕЖАЩА ЗЕМЯ ИЛИ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

 

Едноетажна къща със застроена площ /ЗП/ до 150 м 200 лв. 240 лв. 3 дни
Доплащане за всеки допълнителен етаж, второстепенна постройка или допълнителен обект в имота   50 лв. 60 лв.  
Къща със ЗП над 150 м2или къща, попадаща в категорията "луксозен имот" 500 лв. 600 лв. 5 дни

*За всякакви други активи цената е по договаряне съобразно техните особености.

 
За да Ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете списък с обектите за оценяване и техните базисни характеристики на info@ocenki.bg
 
За конкретна цена по Ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088Стандартните срокове за изготвяне на оценка са:
 • поземлен имот в/извън регулация - 3 дни
 • апартамент - 3 дни
 • едноетажна къща с прилежаща земя - 3 дни
 • търговски обект /до 100 кв.м./ - 3 дни
 • офис /до 200 кв. м. РЗП/ - 3 дни
 • слад с прилежащ терен /до 300 кв.м. РЗП/ - 3-5 дни

В зависимост от сложността и предназначението на оценката сроковете търпят промени.

За конкретен срок по ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088