Нематериални активи

files/valuations/79f71d1fedcd2887581d269d4cfbab5f.png

Нематериални активи

Оценката на нематериални активи е тясно свързана с оценката на бизнеса и най често обхваща:
  • определяне пазарна стойност на търговска марка
  • права върху интелектуална собственост
  • патентовани фирмени наименования и лого
  • лицензии и концесии и други

За изготвяне на оценки на нематериални активи е необходимо предоставяне на всички документи, свързани със собствеността на тези активи и правата им на ползване и патентоване.

Сроковете за изготвяне на оценки на нематериални активи са между 5 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценката.

 
За конкретен срок по ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088