Оценки за застрахователни нужди

files/valuations/100c90cadd52091892b2f70ad0315e2f.png

Оценки за застрахователни нужди

Оценки за нуждите на застраховането най-често се изготвят за следните случаи:

  • Определяне на застрахователни стойности за застраховане на обекта
  • Оценка на щети по вече застраховано движимо и недвижимо имущество.
За изготвяне на оценки за застрахователни цели са необходими следните докумети:
  • застрахователна полица
  • документ за собственост
  • други документа, касаещи обекта на застраховане.
Сроковете за изготвяне на оценки на търговски и предприятия са между 2 и 7 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценката.
 
За конкретен срок по ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088