Търговски предприятия и вземания

files/valuations/645c2ff8aae5e59f0c4eb1c240fe53db.png

Търговски предприятия и вземания

АДВАНС изготвя бизнес оценки в целия им обхват:
  • определяне стойността на целия бизнес
  • определяне стойността на дялове или акции от търговско дружество.
Базисните документи, необходими за изготвяне на оценки на предприятия са:
  • заверени счетоводни отчети за предходните три години
  • информация за персонала, договорните отношения, пазарната позиция и прогнози за бъдещо развитие на предприятието през следващите 5-10 години
  • инвентарни книги в електронен вид
  • други документи - в зависимост от целта на оценката и спецификата на бизнеса.
     

Сроковете за изготвяне на оценки на търговски и предприятия са между 7 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За конкретна оферта относно цена и срок за изготвяне на оценка на по Ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088.