Земеделски земи и трайни насаждения

files/valuations/faa4f75ca488bcb4372508686f4d22ac.png

Земеделски земи и трайни насаждения

  • Оценките на земеделски земи обхващат всички земи в землището на населени места - ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други.
  • Оценките на трайни насаждения включват всички овощни градини, лозя, както и всички градини засяти с многогодишни растения, като отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция.

Цените за поземлен имот започват от 130 лв /с ДДС/, като  спецификата на всеи имот влияе и върху цената на оценката.

Необходимите документи за изготвяне на оценката са документи за собственост, актуални скици и други - в зависимост от вида на имота.

Сроковете за изготвяне на оценки на земеделски земи и трайни насаждения са между 3 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на предмета.

 
За конкретен срок по Ваше запитване, моля свържете се с нас на тел. 0800 15 088