Опит. Качество. Стойност.

За нас

За нас

АДВАНС е водеща оценителска компания с екип от професионални оценители на най-широк спектър от активи

Адванс Експертни Оценки ООД е създадена през 2005 година и разполага с 6 офиса в страната в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Русе. Притежаваме развита мрежа от повече от 90 оценители и супервайзори в над 40 населени места в България, като гарантираме услуга с пълно национално покритие. Работим в сътрудничество с всички банки в България /над 20/ и изготвяме над 10 000 оценки годишно. Партнираме си с водещи одиторски компании в България и в чужбина.

АДВАНС е водеща компания в сектора - сред трите най-големи оценителски компании в страната. За периода 2012-2018 година компанията е лидер по обем на извършените оценителски услуги в България.

Компанията е регулирана от RICS /Кралският институт на сертифицираните оценители/, което е гаранция за високо професионално ниво на изпълнение на услугите съгласно признатите межудародни и национални стандарти на оценяване.

АДВАНС е част от групата Weston Growth Capital – холдингова структура, предоставящи услуги в областта на корпоративните финанси и финансовия мениджмънт, осигуряване и/или преструктуриране на финансиране, както и комплексни услуги в областта на счетоводното и правното обслужване.
 
АДВАНС предоставя на своите клиенти и партньори оценителска услуга, която съчетава Опит, Качество и Стойност.
Мисия
Адванс Експертни Оценки работи за максимално удовлетворяване на изискванията на своите възложители и клиенти, като изготвя професионални и независими експертни оценки на техните материални и нематериални активи.
 
Корпоративни ценности
 • Честност и почтеност във всяко професионално действие
 • Уважение към всички участници на пазара – клиенти, колеги, потребители
 • Отговорност за всяко действие в качеството на служители на АДВАНС и независими оценители 
 • Конфиденциалност при изготвяне на оценките и резултатите от тях
 • Съответствие с професионалните стандарти за бизнес-оценяване – международни и утвърдени в рамките на ЕС и страната, прилагане на най-добрите оценителски практики.
Най-важните причини да изберете АДВАНС за ваш партньор:
 • Най-голямата оценителска компания в България за периода 2012-2017 година
 • Пълен спектър от услуги и комплексно обслужване на клиентите за изготвяне на всички видове оценки на материални и нематериални активи
 • Професионален екип от оценители, с натрупан сериозен опит в оценяването, състоящ се от 30 оценители на трудов договор и над 50 подизпълнители
 • Собствена обширна база данни от реално осъществени сделки
 • Техническо и информационно осигуряване от най-съвременен тип: работа с централизирана информационна система, база данни от клиенти и оценки, отдалечен достъп до информацията от всяка точка на света
 • Наличие на фирмена структура, включваща персонализирано обслужване на всеки клиент във всеки етап от изготвяне на оценката - търговци, оценители, супервайзори, финансови специалисти
 • Национално покритие - екипи от професионалисти във всяка точка от страната
 • Имаме доверието на над 15 000 клиенти годишно!
Вие сте добре дошли при нас!
Ние сме винаги готови за ново партньорство и с удоволствие допълваме нашия оценителски екип с нови професионалисти.
Ако вие сте сертифицирани оценители с една или повече правоспособности и бихте искали да развивате своите професионални умения, ние ще ви предложим отлична възможност за това.
Ако Вие сте начинаещ оценител и искате да навлезете в професията - какво по-добро от това да станете част от екипа на АДВАНС, където ще научите тънкостите на професията и ще попаднете в прекрасна среда за работа и професионално израстване.
 
Очакваме вашето СV и данни за професионалния ви опит на hr@ocenki.bg
 
В момента ТЪРСИМ:
 • Оценител за гр. София
 • Оценител за гр. Варна
 • Партньор-оценители за цялата страна
 • АДВАНС е вписано в Регистъра на Камарата на независимите оценители в България като дружество-независим оценител и притежава Сертификат за оценка на:
  • недвижими имоти
  • машини и съоръжения
  • земеделски земи и трайни насаждения
  • търговски предприятия и вземания
  • права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения
  • други активи - бижута и скъпоценни камъни
 • АДВАНС е член на Камарата на професионалните оценители в България
 • Управителят на АДВАНС г-жа Ценка Божилова е член на Кралския институт на сертифицираните оценители RICS, а компанията е вписана в регистъра от фирми, регулирани от RICS
 • В АДВАНС работят и четирима от първите REV /Recognised European Valuer/ оценители в България
 • Гаранция за нашия професионализъм е Застраховката Професионална отговорност с покритие за 1 000 000 евро.
Сертификат КНОБ Професионална отговорност
АДВАНС гарантира качеството на извършваните от фирмата експертни оценки чрез два международни сертификата:
 
 • ISO 9001:2015 относно приложението на Система за управление на качеството
 • ISO 27001:2013 удостоверяващ внедряването на Система за управление на информационната сигурност.
АДВАНС е първата оценителска компания в България, сертифицирана и поддържаща сертификат по ISO 27001:2013.
Сертификат ISO 9001 Сертификат ISO 27001

АДВАНС в рамките на ежегодния одит на внедрените процедури за управление на качеството и информационна сигурност съгласно ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 премина през успешен GDPR одит. В резултат промените, които въвеждаме и целите, които си поставяме, са свързани с:

1. Прозрачнa политикa за защита на личните данни:

 • Ясна информация за събирането на лични данни
 • Уточняване на целите за обработка на лични данни
 • Дефиниране на правилата за запазване и изтриване на лични данни
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

2. Контрол:

 • Използване на подходяща защита за съхранението на личните данни
 • Уведомяване на властите за нарушения във връзка с лични данни
 • Получаване на подходящо съгласие за обработка на данни.

 

3. Техническа поддръжка и провеждане на регулярни обучения:

 • Обучения на служители, които обработват лични данни
 • Одит и актуализиране на политиките за лични данни.

АДВАНС е приел Политика за защита на личните данни, с която може да се запознаете тук:

GDPR Policy

В портфолиото на своите услуги, освен оценки на всички видове активи, АДВАНС предлага и допълващи услуги в сферата на недвижимите имоти и експертните консултации

Застрахователен асистанс

Застрахователен асистанс е самостоятелен вид дейност, свързана с работата със застрахователните компании и брокери и включва следните услуги:

 • Инспекция и оценка на състоянието на обект, подлежащ на застраховане - имущество или автомобили
 • Извършване на огледи на застраховано имущество при настъпване на застрахователно събитие - имущество, каско и ГО
 • Окомплектоване на документите при инспекции и щети и изготвяне на технически експертизи.

Консултантски услуги

АДВАНС предлага следните консултантски услуги:

 • Изготвяне на пазарни проучвания и анализи
 • Определяне на наемни нива на търговски, бизнес, частни имоти и съоръжения
 • Финансов анализ и консултации в частния сектор
 • Финансов анализ и консултации за бизнес клиенти
 • Изнесено управление на инвестиционния портфейл
 • Финансов мениджмънт.

Обследване на сгради

Обследването на сгради /Home Inspections/ се извършва въз основа на технологията инфрачервени термографски изображения, която позволява да се отчитат и най-малките отклонения в повърхностните температури на изследваните обекти – подобни температурни аномалии се причиняват от влага, течове, плесени, лоши електро връзки, липсващи термоизолации, кондензи и други.

Основното преимущество на услугата е оптимизацията на всички строително-монтажни дейности. В резултат на всяко проведено обследване на сграда се изготвя доклад с реалното състояние на сградата и се посочват оптималните и необходими ремонтни дейности, които е препоръчително да се извършат.