Опит. Качество. Стойност

За нас

За нас

АДВАНС е водеща оценителска компания с екип от професионални оценители на най-широк спектър от активи

Адванс Експертни Оценки ООД е създадена през 2005 година и разполага с 6 офиса в страната в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Русе. Притежаваме развита мрежа от повече от 90 оценители и супервайзори в над 40 населени места в България, като гарантираме услуга с пълно национално покритие. Работим в сътрудничество с всички банки в България /над 20/ и изготвяме над 10 000 оценки годишно. Партнираме си с водещи одиторски компании в България и в чужбина.

АДВАНС е водеща компания в сектора - сред трите най-големи оценителски компании в страната. За периода 2012-2017 година компанията е лидер по обем на извършените оценителски услуги в България.

АДВАНС е част от групата Weston Growth Capital – холдингова структура, инвестираща в различни сектори на икономиката - финансови консултации, информационни технологии, професионални услуги и бизнеса със забавления. Weston Growth Capital управлява инвестиционен портфейл от компании, които се нареждат в челната тройка на съответния пазарен сегмент.
 
АДВАНС предоставя на своите клиенти и партньори оценителска услуга, която съчетава Опит, Качество и Стойност.
Мисия
Адванс Експертни Оценки работи за максимално удовлетворяване на изискванията на своите възложители и клиенти, като изготвя професионални и независими експертни оценки на техните материални и нематериални активи.
 
Корпоративни ценности
 • Честност и почтеност във всяко професионално действие
 • Уважение към всички участници на пазара – клиенти, колеги, потребители
 • Отговорност за всяко действие в качеството на служители на АДВАНС и независими оценители 
 • Конфиденциалност при изготвяне на оценките и резултатите от тях
 • Съответствие с професионалните стандарти за бизнес-оценяване – международни и утвърдени в рамките на ЕС и страната, прилагане на най-добрите оценителски практики.
Най-важните причини да изберете АДВАНС за ваш партньор:
 • Най-голямата оценителска компания в България за периода 2012-2016 година
 • Пълен спектър от услуги и комплексно обслужване на клиентите за изготвяне на всички видове оценки на материални и нематериални активи
 • Професионален екип от оценители, с натрупан сериозен опит в оценяването, състоящ се от 30 оценители на трудов договор и над 50 подизпълнители
 • Собствена обширна база данни от реално осъществени сделки
 • Техническо и информационно осигуряване от най-съвременен тип: работа с централизирана информационна система, база данни от клиенти и оценки, отдалечен достъп до информацията от всяка точка на света
 • Наличие на фирмена структура, включваща персонализирано обслужване на всеки клиент във всеки етап от изготвяне на оценката - търговци, оценители, супервайзори, финансови специалисти
 • Национално покритие - екипи от професионалисти във всяка точка от страната
 • Имаме доверието на над 15 000 клиенти годишно!
Вие сте добре дошли при нас!
Ние сме винаги готови за ново партньорство и с удоволствие допълваме нашия оценителски екип с нови професиоаналисти.
Ако вие сте сертифицирани оценители с една или повече правоспособности и бихте искали да развивате своите професионални умения, ние ще ви предложим отлична възможност за това.
Ако Вие сте начинаещ оценител и искате да навлезете в професията - какво по-добро от това да станете част от екипа на АДВАНС, където ще научите тънкостите на професията и ще попаднете в прекрасна среда за работа и професионално израстване.
 
Очакваме вашето СV и данни за професионалния ви опит на hr@ocenki.bg
 
В момента ТЪРСИМ:
 • Оценител Недвижими имоти
 • АДВАНС е вписано в Регистъра на Камарата на независимите оценители в България като дружество-независим оценител от 2010 г. Притежава Сертификат № 907600023 от 10 Март 2017 г. за оценка на:
  • недвижими имоти
  • машини и съоръжения
  • земеделски земи и трайни насаждения
  • търговски предприятия и вземания
  • права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения
  • други активи - бижута и скъпоценни камъни
 • АДВАНС е член на Камарата на професионалните оценители в България
 • Управителят на АДВАНС г-жа Ценка Божилова е член на Кралския институт на сертифицираните оценители RICS, а фирмата е вписана в списъка от фирми към RICS
 • Гаранция за нашия професионализъм е застраховката Професионална отговорност с покритие за 1 000 000 евро.
Сертификат КНОБ Професионална отговорност
АДВАНС гарантира качеството на извършваните от фирмата експертни оценки чрез два международни сертификата:
 
 • ISO 9001:2015 относно приложението на Система за управление на качеството
 • ISO 27001:2013 удостоверяващ внедряването на Система за управление на информационната сигурност.
АДВАНС е първата оценителска компания в България, сертифицирана и поддържаща сертификат по ISO 27001:2013.
Сертификат ISO 9001 Сертификат ISO 27001