Експертни оценки

АДВАНС е сред трите най-големи оценителски компании в страната, работи с повече от 20 банки у нас, има мрежа от 90 оценители в 40 града и изготвя годишно над 10 000 оценки. Лицензирана е за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други активи /бижута и скъпоценни камъни/.

Научете повече

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни нужди - за кредитиране, покупко-продажба на активи, счетоводни цели, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и други цели

Заявете оценка

On-line заявка за оценка

Желая:

Свържете се с нас

Свържете се с нас на посочените телефони и адреси или ни пишете директно

Контакти