Експертни оценки

Advance icon

АДВАНС е регулирана от RICS компания, нареждаща се сред трите най-големи оценителски фирми в страната. Работи с повече от 20 банки у нас, има мрежа от 90 оценители в 40 града и изготвя годишно над 10 000 оценки.

Имаме сертификат за оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други активи /бижута и скъпоценни камъни/.

Научете повече
List icon

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни цели - кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашите активи.

Във връзка с Регламент 679/2016 относно защитата на личните данни, преминахме успешно одит по GDPR и гарантираме отговорно и изцяло законосъобразно обработване на личните данни на нашите клиенти.

Заявете оценка

On-line заявка за оценка

Желая:

Свържете се с нас

Свържете се с нас на посочените телефони и адреси или ни пишете директно

Контакти
  • Kpo logo
  • ROCS logo
  • ISOs""